Loringaskogen blir naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Loringaskogen i Skövde kommun. Naturområdet innehåller betesmarker, ädellövskog och rikkärr med många naturvårdsintressanta arter.
Loringaskogen. Foto: Anna Thorstensson, Huskvarna Ekologi

Loringaskogen ligger på Billingens sydöstra sluttning strax söder om Skultorp i Skövde kommun. Marken är kalkpåverkad och har källor som trycker fram från berggrunden. På vissa ställen bildas så kallade kalktuff när kalken i det kalkhaltiga vattnet fälls ut i källor och bäckar. Geologin är en grundförutsättning för områdets höga naturvärden.

– En fortsatt god skötsel med betesdjur och viss röjning samt slåtter är andra viktiga förutsättningar för att områdets naturvärden ska kunna bevaras och utvecklas, säger Örjan Nilsson biolog på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I samverkan med markägaren, Joakim Furhoff på Loringa Egendom, har därför nyligen ett nytt stängsel för betesdjuren uppförts. Det är en viktig åtgärd för den fortsatta skötseln av området.  

– I Loringaskogen finns flera sällsynta svampar, bland annat almdyna och scharlakanröd vårskål, bekräftar Kurt-Anders Johansson, ordförande i såväl Västgötabergens svampklubb som Skövde Naturskyddsförening. Andra arter som visar att området har höga naturvärden är majviva och flera orkidéer, bland annat skogsnycklar.  

I naturreservatet, som är 23 hektar stort, anläggs en parkering för besökare som vill njuta av områdets naturvärden.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88