Tonårsföräldrar säger nej till langning

I stort sett alla föräldrar till länets niondeklassare tycker att det är fel att ge alkohol till sina tonåringar, visar en undersökning från TNS-Sifo som gjorts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Det är också mycket få tonåringar som ber sina föräldrar om att få alkohol.
Bild på studenter

Föräldrars inställning till att inte ge alkohol till ungdomar att dricka på egen hand växer sig starkare. Idag uppger 99 procent av föräldrarna till barn födda 1998 i Västra Götalands län att det inte är okej att ge tonåringen alkohol, enligt TNS-Sifo.

– Det är glädjande att föräldrar är så restriktiva till langning av alkohol till ungdomar. I takt med denna utveckling ser vi att alkoholkonsumtionen bland unga minskar. Barn som är väl medvetna om sina föräldrars inställning och förväntningar, lever lättare upp till dem, säger länssamordnare Ulrika Ankargren på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Barn som får alkohol av föräldrar dricker mer

Just skolavslutningen är ett av de tillfällen på året då många ungdomar dricker alkohol och föräldrar kan då få frågan om att bjuda eller köpa ut. Men man gör inte sin tonåring en tjänst genom att ge honom eller henne alkohol.

– I forskning ser vi att ungdomar som får alkohol med tillåtelse från sina föräldrar har större sannolikhet för att dricka sig berusade, dricka mer och oftare än ungdomar som inte får alkohol från föräldrarna, säger länssamordnare Lennart Rådenmark på Länsstyrelsen Västra Götaland. Ett bestämt förhållningssätt kring alkohol hjälper även äldre syskon att sätta gränser gentemot yngre, exempelvis att vägra köpa ut.

Det vanligaste sättet som tonåringar får tag på alkohol är dock via pojkvänner, flickvänner, kompisar och äldre syskon, enligt CAN:s rapport Skolelevers drogvanor. Ganska långt efter kommer ”andra vuxna” och på tredje plats kommer föräldrar. Bara fyra procent av niondeklassarna har bett sina föräldrar om alkohol, enligt undersökningen från TNS-Sifo.

Föräldratips inför skolavslutningen

Fakta

I Västra Götaland arbetar Länsstyrelsen, Polisen, folkhälsoenheten i Skaraborg, Länsnykterhetsförbundet och 44 kommuner tillsammans med att begränsa tillgängligheten av alkohol till ungdomar. TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen. Läs mer på www.tänkom.nu.