Projekt LIFE Vänern ska värna om natur och fågelliv

På lördag, den 7 juni, går startskottet för projektet LIFE+ Vänern under Vänerns dag i Karlstad.

Under eftermiddagen den 7 juni kl. 13-15 hålls ett startseminarium med information om vad som planeras för att restaurera naturmiljöerna kring Vänern. Välkommen till Värmlandskajen i Karlstad!

Fakta

LIFE+ Vänern är ett projekt som drivs av Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland 2013-2018. Projektet har till syfte att restaurera de viktigaste livsmiljöerna kring Vänern för ett antal fåglar och naturtyper vilka är utpekade i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv.  

 


 

Logotyper för de medverkande parterna