Mer skog skyddas för fågellivet i Svartedalen

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse med markägaren i Svartedalen om skydd av ytterligare 300 hektar vildmark.
Pärlugglan, som enligt EU ska bevaras i Svartedalen. Foto: Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB.

Svartedalens två naturreservat är tillsammans ett av södra Sveriges största vildmarksområden. Naturreservaten omfattar cirka 2 740 hektar skogsmark varav knappt 1 500 hektar sedan tidigare är undantaget från skogsbruk. Genom den överenskommelse som nu träffats får ytterligare cirka 250 hektar skog ett långsiktigt skydd och kan fortsätta att utvecklas mot en naturlig gammelskog. Tillsammans med myr- och hällmarker omfattar det utökade skyddet cirka 300 hektar.

Svartedalen ingår i EU:s nätverk av Natura 2000-områden, inte minst med tanke på fågellivet. Här finns skyddsvärda arter som tjäder, fiskgjuse, nattskärra och olika ugglor.

– Genom det utökade skyddet anser vi att Sveriges åtaganden i Svartedalen gentemot EU blir uppfyllda, säger biolog Peter Post på Länsstyrelsen Västra Götaland.

– Jag har varit positiv till att skydda värdefull natur på min mark och nu är vi i hamn och det känns skönt, säger Våge Svensson som köpte området 2009.

Det här är en av länets största enskilda investeringar i naturreservat någonsin och har därför delats upp i två omgångar där det sista skyddsarbetet slutförs 2015.  

– Det känns bra att detta långvariga reservatsärende har kunnat avslutas efter positiva och konstruktiva förhandlingar mellan parterna, säger Bo Lundin sektionschef på Naturvårdsverket.

 

Fakta om Svartedalen

Svartedalen ligger i Lilla Edets, Kungälvs och Stenungsunds kommuner.  

Svartedalen består av två olika naturreservat som ligger intill varandra. Det största heter Svartedalens Natur- och Friluftsområde och är 2 730 hektar stort, varav 2 218 är skogsmark. Det bildades 1999. I detta naturreservat är skogsbruk delvis förbjudet. Del av marken ägs av Naturvårdsverket, resten är i privat ägo. Det andra naturreservatet heter Svartedalens vildmarksområde och är på 676 hektar, varav 522 hektar är skogsmark. Det bildades 1988. All mark här ägs av Naturvårdsverket.    

Större delen av Svartedalen är utpekat som Natura 2000-område enligt EU:s fågeldirektiv. Fågelarter som enligt EU måste bevaras inom området är storlom, bivråk, fiskgjuse, järpe, tjäder, berguv, sparvuggla, pärluggla, nattskärra, spillkråka, tretåig hackspett och orre.


 Kontaktpersoner:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Peter Post
Biolog
010-224 47 29
peter.post@lansstyrelsen.se

Våge Svensson
Markägare
0703-13 05 04
vage.svensson@comhem.se

Naturvårdsverket
Bo Lundin
Sektionschef
010-698 14 20
bo.lundin@naturvardsverket.se

 

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88