Samordnad restaurangtillsyn genomförd i Göteborgs skärgård

Under helgen har samordnad tillsyn enligt alkohollagen ägt rum på Styrsö och Donsö i Göteborgs södra skärgård. Brister i hur ekonomin sköts har framkommit i ett flertal fall.

Totalt gjordes fem samordnade tillsynsbesök på öarna Styrsö och Donsö.

Representanter från Länsstyrelsen Västra Götaland och Skatteverket Västra regionen har tillsammans med kommunens alkoholhandläggare deltagit i den samordnade tillsynen.

Vid tillsynen kontrollerades att det var ordning och nykterhet på restaurangerna, att inte överservering eller servering till minderåriga skedde samt att restaurangerna erbjöd mat till sina gäster. Det kontrollerades även hur marknadsföringen såg ut.

– Resultatet vad gäller nykterhet och ordning har inte nämnvärt försämrats jämfört med tidigare år. Däremot såg vi att vissa restauranger hade brister i köksutrustning och matutbud, säger Miia Vuolama, tillsynshandläggare alkohol och tobak vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Skatteverket kontrollerade att restaurangerna hade ordning på sina kassaregister, att försäljningen registrerades samt att det fanns personalliggare.      

Mer information om tillsyn enligt alkohollagen lämnas av Miia Vuolama på Länsstyrelsen Västra Götaland.    

 


 Kontaktpersoner:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Miia Vuolama
Tillsynshandläggare
miia.vuolama@lansstyrelsen.se
010-224 43 68

Skatteverket
Anette Petersson
Samordnare i Kontanthandels-insatsen Västra regionen
anette.r.petersson@skatteverket.se
010-573 66 16

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88