Telestörningarna i Trollhättan med omnejd är åtgärdade

Den senaste veckans problem med telestörningar i området runt Trollhättan är löst. Störningarna har framför allt påverkat boende i Trollhättans, Grästorps och Lilla Edets kommuner. 

Telia har meddelat att teletrafiken åter ska vara stabil. Det akuta felet är löst, men på grund av omfattande skador i centralstationen i Trollhättan fortsätter reparationsarbetet. Det kan i undantagsfall innebära korta stunder med störningar. Telia uppmanar abonnenter som har problem med sin fasta telefon att felanmäla det till Telia eller sin teleleverantör.

Blixtnedslag slog ut telestation

Det var ett blixtnedslag fredagen den 23 maj som orsakade omfattande skador på Telias centralstation i Trollhättan. Som mest var 20 000 abonnenter i sex kommuner i länet utan fast telefoni.  Felet har också inneburit störningar i trygghetslarm och andra larmfunktioner i kommunerna i området.

Samverkanskonferenser för berörda aktörer

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen kallat till samverkanskonferenser för att stämma av konsekvenserna av avbrottet och hur läget ser ut hos berörda kommuner och hos Telia. Idag hölls en avslutande konferens där kommunerna bekräftade Telias besked att de stora problemen nu ska vara lösta. På sina håll kvarstår dock störningar på en del trygghetslarm, något kommunerna arbetar vidare med att lösa.  

Telia meddelade att man framöver kommer att genomföra en utvärdering tillsammans med berörda kommuner och Länsstyrelsen. Syftet är att följa upp hur samverkan och informationssamordningen har fungerat och vilka lärdomar man kan dra från arbetet i samband med händelsen.

I och med dagens konferens avslutar Länsstyrelsen sitt arbete med händelsen. 

Berörda aktörer

Telia

Grästorps kommun

Lilla Edets kommun

Trollhättans Stad