Fem dagar av nordiska möten i Kungälv 3-7 juni

I år kan Nordens länder, efter århundraden av förödande krig, se tillbaka på 200 år av obruten inbördes fred. Det kommer att uppmärksammas i Kungälv den 3–7 juni, genom manifestationen Mötesplats Norden, ett samarrangemang mellan Kungälvs kommun, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Mötesplats Norden

Bland programpunkterna:

  • Provkörning av elbilar 3-5 juni på Gamla Torget i Kungälv.
  • Försvarsforum med försvarsminister Karin Enström den 4 juni.
  • Myndighetssamverkan för utveckling av kulturarvet den 5 juni.
  • Nationaldagsfirande för hela familjen med landshövding Lars Bäckström som högtidstalare den 6 juni.
  • Fredskonsert i Fästningsparken med Göteborgs Symfoniker den 7 juni. Fri entré.

I samband med fredsmanifestationen uppmärksammas också Norges grundlag, Europas äldsta, som antogs den 17 maj 1814 vid Eidsvoll - en viktig milstolpe i Nordens demokratiska utveckling. Arrangemanget Mötesplats Norden i Kungälv, en gång Norges viktigaste stad, är också en del av Norges officiella Grunnlovsjubileum.

Programmet i sin helhet finns på www.motesplatsnorden.se