Anmälningar fortsatt stor andel av djurskyddskontrollerna

Anmälningsärendena fortsätter att utgöra en stor andel av länsstyrelserna djurskyddskontroller. I hälften av fallen är dock djurhållningen som anmäls utan anmärkning. Det visar sammanställningen av statistiken för 2013.

  - Vi arbetar hårt för att öka andelen planerade kontroller. Det är viktigt för att förebygga dålig djurhållning, vilket gynnar djurvälfärden mest på lång sikt, säger Pernilla Rydberg på Länsstyrelsen i Örebro län, ordförande i länsstyrelsernas nätverk för djurskydd och veterinära frågor.

Sammanställningen av statistiken har gjorts av Jordbruksverket. Totalt sett gjordes 13 780 kontroller under 2013, något färre än 2012. Av kontrollerna genomfördes 37 procent, 5070 kontroller, efter anmälningar från allmänheten.

- Att varannan anmälning är mer eller mindre onödig är förstås frustrerande, särskilt med tanke på att resurserna är knappa. Men samtidigt ska vi komma ihåg att den andra hälften av anmälningarna leder till åtgärder. Och det är bland dessa vi hittar några av de allra allvarligaste djurskyddsbristerna. Vi vill gärna minska inflödet av de onödiga anmälningarna, men absolut inte de nödvändiga, säger Pernilla Rydberg.

43 procent av det totala antalet, cirka 6000, är planerade normalkontroller hos lantbrukare, slakterier, ridskolor, zoobutiker och kennelverksamheter. Andelen ligger på samma nivå som 2012.

Siffror i korthet (för hela landet)

 

   2013  2012
Totala antalet kontroller

 13780

 14410

Normalkontroller (föreb.)

 5980

 6160

Anmälningskontroller

 5070

 5410

Ansökningskontroller

 1050

 1100

Antal förelägganden

 1302

 1435

Omhändertaganden

 1057

 1185

Beslutade djurförbud

 207

 223

Antal åtalsanmälningar

 336

 248

 

Siffror för Västra Götalands län

 

   2013 2012 
Totala kontroller 

 3348

 3814

Normalkontroller

 1714

 1931

Anmälningskontroller

 1035

 1171

varav obefogade

 524

 534

Ansökningskontroller

 178

 172

Omhändertaganden

 134

 177

Beslutade djurförbud

 46

 48

Antal förelägganden

347

 554

Antal åtalsanmälningar

 67

 23

FAKTARUTA

Det är länsstyrelsernas uppgift att kontrollera hur djurskyddslagstiftningen följs i den svenska djurhållningen. För att kontrollerna ska bli så enhetliga som möjligt finns ett nätverk för djurskyddskontrollfrågor på myndigheterna. Det finns även ett råd för djurskyddskontroller som arbetar med utveckling av kontrollverksamheten. Resultatet från kontrollerna används av myndigheterna i det förebyggande djurskyddsarbetet.


 Kontaktpersoner:

Maria Hammarström
Chef djurskydds- och viltenheten
Länsstyrelsen Värmland
010-224 72 10

Marcus Björklund
Chef djurskydds- och veterinärenheten
Länsstyrelsen Skåne
010-224 12 46

Karin Lundborg
Tf enhetschef Veterinär- och djurskyddsenheten
Länsstyrelsen Västra Götaland
010-224 52 86

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18