Nya fynd av främmande fiskart i Göteborg

Svartmunnad smörbult klassas som en främmande, invasiv, fiskart som ökar snabbt i Sverige. Nya fynd har gjorts i Göteborg och vid Öland. Fiskarten är utpekad som en av de arter som utgör stor risk för fiske och vattenbruk om den etablerar sig.
Svart smörbult Foto: HaV

– Enligt information från de lokala sportfiskarna i region väst har förekomsten ar arten ökat fort på bara några år, säger Anna Dimming, marinekolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Främst har den observerats i det bräckta vattnet vid Norra Älvstranden vid inloppet till Göteborgs hamn men även inne i Vallgren. På torsdag, 29 maj, uppmanas deltagarna i det årliga Vallgravsmetet att vara extra uppmärksamma på arten.

– All fisk från tävlingen tas till vara vilket ger oss mer information om arten spridits mer uppströms Göta älv i centrala Göteborg, fortsätter Anna Dimming.

Den svartmunnade smörbulten är inte bara en risk utan även en resurs. I Gdanskbukten är den numera den dominerande födan för skarv men också för torsk och abborre. I sitt ursprungsområde, Kaspiska havet med flera vattenområden, är den också vanlig som matfisk.

Läs mer i det gemensamma pressmeddelandet från Länsstyrelsen Västra Götaland, Sveriges Lantbruksuniversitet och Havs- och Vattenmyndigheten