Stora störningar i fasta telenätet i Trollhättan

Många abonnenter i Trollhättans Stad har varit utan fast telefoni sedan eftermiddagen den 23 maj. Ett åsknedslag i en av Telias huvudstationer i Trollhättan orsakade stora skador i det fasta telefonnätet. Även abonnenter i Vänersborgs, Grästorps, Lilla Edets, Essunga och Tanums kommuner berörs av avbrottet.

Störningen gäller fast telefoni. Mobiltelefoni och internet fungerar. Telia har meddelat att det kan ta veckan ut innan felet är helt avhjälpt. Uppdaterad information om antal berörda abonnenter hittar du på Telias webbplats.

Samverkansmöten

Idag kallade Länsstyrelsen till samverkanskonferens för att stämma av konsekvenserna av avbrottet och hur läget ser ut hos berörda kommuner och hos Telia. Nya samverkansmöten äger rum fram till dess att felet är avhjälpt. 

Mer information

Telia, under Driftinformation

Trollhättans Stad

Grästorps kommun

Vänersborgs kommun

Lilla Edets kommun