Länsstyrelsen satsar på kulturmiljöstöd till fíberföreningar

Alla fiberföreningar, som vet att deras kabelförläggning kommer att beröra fornlämningar, kyrkomiljöer eller byggnadsminnen, uppmanas att komma in med sina ärenden under maj – oktober.
Nätverkskabel. Foto: Erika Kvarnlöf

För att länets fiberföreningar ska kunna få snabb och effektiv handläggning har Länsstyrelsen Västra Götaland förstärkt handläggningen av dessa ärenden under perioden maj-oktober 2014. Det innebär att föreningar som skickar in sina kulturmiljösamråd under denna period kommer att få svar och beslut inom några veckor.