Tätortsnära vildmark i Härryda kommun blir naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att skydda ett drygt 150 hektar stort barrskogsområde strax öster om Mölnlycke som naturreservat.
Bild på Yxsjön

Naturreservatet Yxsjön utgörs i huvudsak av gammal barrblandskog med stort inslag av gamla träd och död ved. Området är mycket kuperat och genomkorsas av flera fuktstråk med våtmarker i dalgångarna. I området hittar man också flera fina skogstjärnar.  

I den gamla barrskogen norr om Yxsjön har man genom åren funnit en rad naturvårdsintressanta och sällsynta arter av bland annat mossor, svampar, insekter och fåglar vilket gör området mycket värdefullt att bevara för den biologiska mångfalden.  

– Både områdets storlek och höga naturvärden, liksom det faktum att man kan uppleva vildmarkens orördhet och tystnad så pass nära storstan, gör även området till ett spännande utflyktsmål för boende i Göteborgsregionen, säger Peter Post, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Reservatet nås enklast via väg från Nya Långenäs, öster om Mölnlycke. Från Nya Långenäs får man promenera eller cykla in i området. I dagsläget finns dock inte någon markerad stig genom reservatet. 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88