Landshövdingen besöker Polen

På måndag och tisdag, 12-13 maj, besöker landshövding Lars Bäckström Västra Götalands vänprovins Silesien i Polen. Syftet med mötet är att diskutera frågor som rör krisberedskap och klimatanpassning.

Silesien bildades den 1 januari 1999 genom sammanslagning av tre tidigare geografiska enheter precis som Västra Götalands län bildades 1 januari 1998 genom sammanslagning av tre län.

Provinsen ligger i södra delen av Polen och gränsar till Tjeckien och Slovakien. Regionen har närmare fem miljoner invånare och residensstad är Katowice.  

Förutom landshövding Lars Bäckström följer även Länsstyrelsens säkerhetsdirektör Lisa Nordahl med på resan.