Göteborgsföretag blev Årets Nybyggare och Årets Pionjär

Daniela Rohlén tillsammans med Haifa al-Nasir samt Oldrich Suchanek, alla med företag i Göteborg, utsågs till Årets Nybyggare respektive Årets Pionjär i Väst. De fick ta emot
10 000 kronor ur landshövdingens hand vid en ceremoni på residenset den 7 maj.
Foto: Shahrokh Taghvamanesh

Urvalet har skett bland företagare med utländsk bakgrund i hela Västra Götaland. Daniela Rohlén, som driver Apotek Stenbocken i Tuve, och Oldrich Suchanek, som driver tillverkningsföretaget Olda Innovation AB i Utby, är utsedda till Årets nybyggare respektive Årets pionjär i Väst.

Förnyar och ser lösningar

Priset är mer än en uppmuntran för de enskilda pristagarna. Det är ett viktigt pris, eftersom det visar på betydelsen för samhället med entreprenörer från andra länder.  

Shahrock Taghvamanesh är IFS-rådgivare på Almi Företagspartner Väst. Han möter dagligen företagare med bakgrund i andra länder.

– De bidrar med att förnya och förändra Sverige. De bidrar till välfärden och skapar attraktiva städer att bo i. De ser också ofta lösningar som vi infödda svenskar traditionellt inte gör. Det gör att vi kan dra nytta av mångfalden och får kompetens till Sverige.

Foto: Shahrokh Taghvamanesh

Mer stimulerande

Pristagarna fick ta emot priset ur landshövding Lars Bäckströms hand.
– Det är en uppmuntran till nya svenskar att det finns en möjlighet att lyckats. Även om man ser hinder. Man kan etablera sig och lyckas i Sverige, säger Shahrokh Taghvamanesh.

Daniella Rohlén kommer från Rumänien. Hon arbetade som chef på Apoteket på Tuve Torg i två år innan hon och hennes kollega, Haifa al-Nasir, tog över 2010. Det var i samband med att staten sålde ut apotek runt om i Sverige.

– Det är mer arbete att äga förstås, än att vara anställd chef. Men det är också mer stimulerande att arbeta för sig själv och få erkännande, säger Daniella Rohlén.

Årets Nybyggare respektive Årets Pionjär i Väst utses av IFS, Almi Företagspartner Väst, Länsstyrelsen i Västra Götaland, VISMA och SEB.


 Kontaktpersoner

Shahrokh Taghvamanesh
IFS-rådgivare på Almi Väst, Göteborg
076-766 84 23

Daniela Rohlén
0736- 96 43 42

Oldrich Suchanek
031-26 68 91