Undersökning av fornlämningar på Hisingen i Göteborg

Länsstyrelsen har efter anbudsförfarande beslutat om en arkeologisk undersökning av fem fornlämningar på Hisingen i Björlanda socken. Fornlämningarna utgörs av boplatser/aktivitetsytor som preliminärt sträcker sig från stenålder till järnålder.

Orsaken till ingreppet är genomförandet av detaljplan för Logistikcentrum på uppdrag av Göteborgs Stad och Volvo. Undersökningens huvudinriktning ska dels gälla boplatsernas/aktivitetsytornas interna/externa sammanhang, dels reflektera över och belysa det omgivande landskapets omvandling med dess skiftande förutsättningar för näringsfång och levnadsvillkor under förhistorisk tid.

Undersökningen beräknas starta i slutet av maj.