Naturreservatet Klev i Svenljunga utökas

Det befintliga reservatet Klev har genom beslut av Länsstyrelsen i Västra Götaland utökats med värdefulla skogsmiljöer – från 9 till 30 hektar.
Stig i Naturreservat Foto: Jennifer Hood

I södra delen av Svenljunga kommun ligger Klevs gästgiveri och hembygdsgård. De kulturhistoriskt intressanta byggnaderna och den närmaste omgivningen har varit skyddad som naturreservat sedan slutet av 1980-talet. Länsstyrelsen har nu beslutat att göra reservatet större genom att ta med de värdefulla skogsmiljöerna på berget bakom.

Det är en varierad skog med många olika miljöer. Här finns äldre ekskog, sumpskogar, grov granskog i branter och rester av gammal inhägnad mark, där det står gamla, grova lövträd som tidigare har varit hamlade. In emellan finns områden med planterad granskog. Dessa ska avverkas och på sikt bli lövskog. Många hotade mossor och lavar trivs i området. I parkmiljön kring de gamla byggnaderna finns många gamla, grova lövträd.

Många besöker Klevs gästgiveri och promenerar i parken. Det finns stigar som leder upp till en bergsknalle varifrån man har vacker utsikt över Ätran och det omgivande landskapet.

– Tanken är att nya stigar ska anläggas även genom skogsmiljöerna som nu införlivats i reservatet, så besökare kan vandra en längre slinga, säger Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsen.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88