Havet är fullt av skräp

Det som en gång var en resurs är idag ett problem för alla, både människor och djur. Mängden skräp i havet ökar och
stränderna på västkusten fylls av plast, ett material som bara funnits i vårt samhälle i drygt en generation. I årets nummer
av Västerhavet – aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund – tittar vi närmare på nedskräpningen i havet. Hur
kommer skräpet till våra stränder? Vad ställer det till med, på land och i vattnet? Och inte minst, vem ska ta ansvar och
städa upp?
Läs mer i rapporten Västerhavet 2014 (pdf, nytt fönster)

En viktig anledning till att västkusten är så hårt drabbad av nedskräpning är havsströmmarna. Flera havsströmmar, som för med sig skräp, möts i Kattegatt och strömmar sedan upp längs västkusten. Konsekvensen är att över 80 procent av det som hittas på stränderna är plast, eftersom det flyter. Västsveriges kustremsa blir därför en form av soptipp för hela Nordsjön, till förtret för kustkommunerna som ensamma får stå för städnotan.

Men allt skräp är inte synligt. På land producerar vi en hel del skräp av mikroskopisk storlek, som sköljs ut via avloppet. Detta har lett till att havsvattnet numera liknar en tunn buljong, med små skräppartiklar fördelade i hela vattenmassan. Forskning tyder på att dessa små partiklar kan transportera miljögifter in i filtrerande djur och vidare upp i näringskedjan.

Som tur är vi lär oss hela tiden nya saker. I Västerhavet 2014 kan du också läsa om hur man bäst tar hand om oljeolyckor som drabbar kusten, hur vi kan behandla våra båtbottnar utan att använda giftig färg och hur vi kan planera för ett hållbart nyttjande av havet – genom en blå översiktsplan. Du får också en inblick i djurlivet på Hallands bottnar och varför havsdjurens fritt simmande larver ställer höga krav på kunskap hos den som ska planera för marina skyddsområden till havs.

Läs mer i rapporten Västerhavet.

 


 Kontakta oss

Havsmiljöinstitutet
Per Moksnes
Miljöanalytiker
031-786 27 10
0732-57 62 24
per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se

Länsstyrelsen Västra Götaland
Anna Dimming
Informationscentralen för Västerhavet
Vattenvårdsenheten
010-22 44 876

Ewa Lavett
Naturvårdsenheten
010- 22 44 730

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88