Arkeologiska undersökningar fortsätter i Gamlestaden i Göteborg

Länsstyrelsen har i början av året återigen fattat flera beslut om arkeologiska undersökningar inom delar av Gamlestaden i Göteborg. Undersökningarna är nu i full gång och kommer att pågå under vår och sommar 2014.
Bilden visar undersökningen av kyrkan/kyrkogården 2013

Under 2013 startade i Gamlestaden den största stadsarkeologiska undersökning som någonsin genomförts i Västsverige! Undersökningen är av staden Nya Lödöse som låg här mellan åren 1473 och 1624.

Årets undersökningar har dock inte den digniteten och omfattningen som under 2013. Detta utesluter inte på något sätt att det även i år kommer att påträffas intressanta fynd och anläggningar som kommer att generera ny kunskap om den gamla staden Nya Lödöse.