Färsk rapport från plan- och byggdagen

Den regionala nivån blir en allt viktigare arena för samordning av fysisk planering, utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Under vårens plan- och byggdag, den 24 april, förklarade vi varför regional planering blivit så viktig och hur den förhåller sig till kommunal.
Bild på några av deltagarna under plan- och byggdagen

Föreläsare från såväl stat som kommun redogjorde för dagsaktuella frågor och trender i samhället kring planeringsfrågor. Cirka 120 personer från kommunerna, regionen och samhällsbyggnadsbranschen deltog under dagen.

Planera redan nu in höstens plan- och byggdag, den 23 oktober.

Här nedan kan du ta del av presentationerna