Dialogmöten om flyktingmottagande i länet

Under de senaste två åren har antalet asylsökande ökat. Det har lett till ökat behov av bostäder för nyanlända. Den 3-4 april har landshövding Lars Bäckström bjudit in kommunstyrelsernas ordförande till dialogmöten med regeringens två nationella samordnare för flyktingmottagande.

10 000 nyanlända i Sverige sitter idag kvar i anläggningsboenden trots att de har fått uppehållstillstånd. I slutet av mars fanns det 2 000 personer med upphållstillstånd i Migrationsverkets anläggningsboenden i Västra Götalands län.–

Ett väl fungerande mottagande av nyanlända är en viktig fråga för integrationen i det svenska samhället. För att få det att fungera krävs ett bra samarbete mellan regering, myndigheter och Sveriges kommuner, säger Gun Rosvall, funktionschef Integration på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För att motivera fler kommuner att öka sitt flyktingmottagande har regeringen utsett två samordnare, som ska föra dialog med och ta del av kommunernas synpunkter på både problem och möjligheter. Samordnarna, Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg, besöker samtliga län i landet och den 3 och 4 april är det Västra Götalands tur. Eftersom länet består av 49 kommuner har landshövding Lars Bäckström valt att bjuda in till tre dialogmöten på olika platser.

Media hälsas välkomna att vara med på en pressträff direkt efter respektive dialogmöte!

På plats för att svara på frågor finns samordnarna och Vanja Bardh Olsson från regeringskansliet, landshövding Lars Bäckström samt sakkunniga inom integration från Länsstyrelsen.

3 april kl. 18.45-19.00 Länsstyrelsen i Göteborg, Hörsalen, Stora Badhusgatan 2.
Kommunerna  i Fyrbodals och Göteborgsregionens kommunalförbund är inbjudna (förutom Kungsbacka). Arbetsförmedlingen och Migrationsverket medverkar.

4 april kl. 13.15-13.30 Varbergs stadshotell, Kungsgatan 24-26
Kommunerna i Boråsregionens kommunalförbund har direktionsmöte i Varberg. Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har inbjudits tillsammans med samordnarna att delta under en timmes dialogmöte.

4 april kl. 18.45-19.00 Marieholm i Mariestad
Kommunerna i Skaraborg är inbjudna till dialog med Vanja Bardh Olsson, sakkunnig Integration och urban utveckling på Arbetsmarknadsdepartementet, landshövding Lars Bäckström samt Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88