Regeringens flyktingsamordnare besökte länet

Under våren träffar regeringens samordnare för flyktingmottagande kommuner i landets alla län. I början på april var det Västra Götalands tur.
Bild på politikermötet

Antalet asylsökande har ökat under senare år. Många personer har fått uppehållstillstånd och det har medfört ett ökat behov av mottagande platser i kommunerna. För att stimulera till ett ökat och jämnare mottagande har regeringen tillsatt två nationella samordnare, Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg. Landshövdingen bjöd den 3 och 4 april ordföranden i kommunstyrelserna till dialogmöte tillsammans med samordnarna och representanter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.  

Mottagandet i länet

Under 2013 tog länet emot 6 084 personer som är något över länstalet 5 682. Inför 2014 är länstalet beräknat till 7 864 personer och fram till och med mars 2014 finns överenskommelser om totalt 4 013 platser. Det innebär att det saknas 3 851 platser i länets kommuner.

Många av kommunerna brottas med att befolkningen minskar där mottagande av nyanlända är en möjlighet till att öka den arbetsföra befolkningen. Enligt SCB:s statistik har länets befolkning ökat med 10 procent under de senaste 20 åren. Den arbetsföra befolkningen beräknas minska från 61 procent 2013 till 58 procent 2023. I jämförelse med landet har länet lägre andel personer som är mer än 65 år.  

Under året kommer kommunerna att kontaktas för fortsatta diskussioner kring mottagandet.  

Ny förordning

Från årsskiftet 2014 gäller en ny förordning kring kommunernas statliga ersättning för mottagandet. Det innebär att kommuner som tar emot i förhållande till sin folkmängd kommer att få en högre ersättning.  

Grundersättning
Kommuner med överenskommelse får ett grundbelopp på 220 000 kronor.  

Prestationsbaserad ersättning anvisning
Kommuner med anvisningsbara platser får 15 000 kronor för varje mottagen person som anvisats.  

Prestationsbaserad ersättning för högt mottagande
Till de 145 kommuner som tar emot flest i förhållande till sin folkmängd ges ersättning indelat i tre grupperingar: 15 000 kronor, 10 000 kronor och 5 000 kronor.