Årets inventering av varg och lodjur klar

Arbetet med inventering av rovdjur har under vintern visat att det i länet finns minst tre revirmarkerande vargpar. Länsstyrelsens rovdjursspårare har också hittat sex familjegrupper med lodjur – nio färre än förra vintern.

Länsstyrelsen har ansvar för inventering av stora rovdjur varje år. Det betyder att vi räknar antalet vargar som lever inom fasta områden och lodjurshonor med en eller flera ungar.

Det mesta av arbetet sker under vintern och helst då det finns snö eftersom man följer djurens spår. Ett sätt är också att samla in spillning från till exempel varg på barmark till och med mars månad varje år.

Vi har under vintern kunnat konstatera att det finns ett revirmarkerande par på Kynnefjäll och ett på Kroppefjäll. Vi har också spårat ett revirmarkerande par i Dals-Ed.

DNA-analyser pågår just nu av spillning som har samlats in i ytterligare ett område i norra Dalsland. Länsstyrelsen väntar på resultat från dessa undersökningar.

Under förra vintern godkändes 15 familjegrupper med lodjur. I en familjegrupp ingår en lodjurshona med en eller flera ungar. Under senaste vintern hittade Länsstyrelsens spårare sex familjegrupper av lodjur.

Att vi i år har hittat färre lofamiljer kan förklaras genom att:

  • Vi har haft dålig och ojämn snötillgång.
  • Reglerna för inventering av lodjur passar inte ett län med snöbrist.
  • Allmänheten rapporterar inte när de ser spår efter rovdjur eller rovdjuren själva.

– Minskningen av antalet hittade lodjursgrupper kan också bero på att lodjuren faktiskt är färre. Vi är inte säkra på huvudorsaken till resultatet från räkningen än, det krävs fler vintrar och mer inventering för att veta säkert, säger Nelly Grönberg, inventeringsansvarig på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ett riktigt resultat från arbetet med att räkna rovdjur ger möjlighet till riktiga bedömningar. Rapportera observationer på www.rovobs.se eller www.skandobs.se. Eller via appen Skandobs Touch.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88