627 missionshus inventerade

Frikyrkan förvaltar ett till stora delar okänt men värdefullt och hotat kulturarv. Nu finns en omfattande inventering av missionskyrkorna i Västra Götaland tillgänglig på webben. Ett hundratal av byggnaderna bedöms ha höga kulturhistoriska värden.
Östra Tunhems missionshus. Foto: Stig Florén

Arkitekt Stig Florén har allt sedan 1997 dokumenterat över 600 missionshus, missionskyrkor, sommarhem med flera anläggningar i ett unikt projekt. Arbetet har utförts ideellt, men Länsstyrelsen har i samarbete med Västarvet och Equmeniakyrkan stött genomförandet.

På närmare 2 000 sidor är det möjligt att i ord och bild, kommun för kommun, följa berättelsen om väckelserörelsens framväxt. Från enkla små bönehus på landsbygden till konstnärligt påkostade och arkitektoniskt gestaltade kyrkorum i städerna. Av de inventerade missionsbyggnaderna bedöms ett hundratal ha höga kulturhistoriska värden.

Till skillnad mot Svenska Kyrkans kyrkobyggnader, som omfattas av kulturmiljölagen, har frikyrkorna inte getts någon uppmärksamhet i bevarandelagstiftningen. Många missionshus och missionskyrkor har redan försvunnit genom rivning eller försäljning. Idag är många av de kulturhistoriskt värdefulla missionskyrkorna hotade eftersom bevarandeskydd saknas.

Läs mer om Missionshus och missionskyrkor - inventering inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland

För ytterligare upplysningar:

Mats Herklint, Länsstyrelsen, 070-1805263

Karl-Arne Karlsson, Västarvet, 0521-572678

Urban Erestam, Equmeniakyrkan, 0707-10 61 70

Stig Florén, 0522-31706