Södra Råda gamla kyrka får bidrag till rekonstruktion

I arbetet med att bevara värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen beviljat en halv miljon kronor som bidrag till fullskalig rekonstruktion av Södra Råda gamla kyrka utanför Gullspång.
Anna Johansson i färd med att rekonstruera taket på Södra Råda gamla kyrka enligt gammal hantverkste

Bidraget ingår i en flerårig satsning på att rekonstruera Södra Råda gamla kyrka som tragiskt brann ner natten till den 12 november 2001. Kyrkan, som började byggas på 1310-talet, var en av Sveriges äldsta bevarade träkyrkor och betraktades som en av landets förnämsta medeltida byggnader.

Rekonstruktionsarbetet, som utförs under ledning av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, kommer att bidra till kunskapsuppbyggnad om medeltida hantverksteknik och ge underlag för fortsatta kulturmiljövårdande insatser.