Ny tidplan för Landsbygdsprogrammet 2014–2020

Det nya Landsbygdsprogrammet har presenterats av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. En stor del av budgeten kommer att gå till ett hållbart jordbruk i hela landet. Det kommer att gå att söka stöd till bredband och till vissa investeringar i jordbruksföretag under hösten. Vi kan dock inte fatta några beslut förrän programmet är godkänt av EU-kommissionen, vilket troligen sker under våren 2015.

Stöd till stängsel mot rovdjur och stöd till lantrasföreningar

Dessa två stöd öppnas i april/maj. Till dessa stöd tas pengar från Landsbygdsprogrammet 2007–2013 och det gamla regelverket gäller. Därför kommer också beslut för dessa två stöd att kunna tas under 2014.

Bredband

Det går att söka stöd för bredband från den 1 sep­tember i år. Från det att ansökan kommit in kan du som söker tillgodoräkna dig kostnaderna som stöd­berättigade, om ansökan blir beviljad. Länsstyrelsen räknar med att få in fler ansökningar än vad budge­ten räcker till. Vi kommer därför att göra ett urval och alla föreningar kommer inte att få stöd.

Vi kan inte fatta beslut om stöd förrän programmet är godkänt 2015 så föreningen tar en risk om de börjar med investeringen innan stödet är beslutat.

Stöd till investeringar i jordbruksföretag

Stödet öppnas för ansökningar under september/ oktober. Det kommer att vara riktat till vissa typer av investeringar, vilka är inte klart än. Även här kan du tillgodoräkna sig kostnaderna för investeringen efter att ansökan kommit in, men du vet inte om du får stöd innan beslutet är klart, vilket kan ske först under våren 2015.

Övriga projekt- och företagsstöd

De övriga projekt- och företagsstöd som regeringen beslutar ska ingå i Landsbygdsprogrammet, kom­mer att öppna för ansökningar från sommaren 2015 till början av 2016.

Lokalt ledd utveckling

Ett stöd till lokala grupper för att ta fram strategier inom ramen för lokalt ledd utveckling öppnar för ansökningar efter sommaren 2014. Länsstyrelsen kan inte fatta beslut innan Landsbygdsprogrammet är godkänt, under våren 2015.