Annebergs bränneri återuppstår i sin forna glans

Annebergs brännvinsbränneri i Tidaholms kommun berättar om en viktig näring i ett område som näst efter Skåne haft flest brännerier i landet. Det har varit ett av Skaraborgs största brännerier och var i drift fram till 1951. Nu ger Länsstyrelsen bidrag till den sista etappen i en flerårig restaurering.
Annebergs bränneri

Bränneribyggnaden som tillkommit i etapper mellan 1888 och 1905 är i huvudsak oförändrad och inuti finns delar av tillverkningsutrustningen kvar. Länsstyrelsen har sedan 2007 bidragit med ekonomisk hjälp för att rädda bränneriet från att bli en ruin. Upprustningen av byggnaden började med taket och nu är det dags att putsa om den västra fasaden.

I bränneriet visas sedan 2011 utställningar med flera olika utställare på Konstnatten i september. Ägarna ordnar också guidningar som visar hur tillverkningen av brännvin gick till och hyr ut den stora maltsalen till olika evenemang.