Tillsyn av djurhälsopersonal på hästkliniker 

Under vårens tillsynsvecka görs besök på hästkliniker i länet. Från och med den 1 april ska Länsstyrelsen kontrollera att veterinärkliniker har en hygienplan och följer den.

Antalet fall av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier hos både djur och människor ökar i hela världen, och även i Sverige. Ett vårdhygieniskt arbetssätt med grundläggande hygienrutiner minskar risken att sprida dessa bakterier. De nya reglerna om hygienplaner har kommit till för att just minska risken för spridning av multiresistenta bakterier.

– Genom vägledning och information hoppas vi kunna underlätta för djurhälsopersonalen på hästklinikerna att följa den lagstiftning som berör dem i deras arbete, säger Sara Samuelsson, länsveterinär på Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

De områden som i huvudsak kommer att beröras vid tillsynsbesöken är förskrivning av läkemedel, journalföring, intygsskrivning, rapportering, hygienplaner, hästpass och delegering av uppgifter.