Romernas internationella dag 8 april

Den 8 april är romernas internationella dag. Dagen firas i Sverige liksom i ett fyrtiotal andra länder. Romer är en av fem erkända nationella minoriteter i Sverige.
Romernas flagga

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den1 januari 2010. Enligt lagen ska myndigheter som Länsstyrelsen arbeta för att främja minoriteters rättigheter och minoritetsspråkens bevarande.

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Då samlades representanter från flera länder för att tillsammans diskutera romernas framtid. Idag bor romer spridda över stora delar av världen, den internationella dagen firas i ett fyrtiotal länder varav Sverige är ett.

Tillsammans med judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar har romer ställning som nationell minoritet i Sverige. Gemensamt för alla fem minoritetsgrupper är att de har ett historiskt långvarigt band med Sverige. Romer har funnits i Sverige sedan början av 1500-talet och idag bor det mellan 50 000 och 100 000 romer i Sverige.

I likhet med de andra minoriteterna har romer under lång tid varit utsatta för diskriminering och osynliggörande.

Den 25 mars 2014 presenterade regeringen en vitbok om de övergrepp och kränkningar som Sveriges romer utsatts för under 1900-talet.

Läs mer om Sveriges fem erkända nationella minoriteter på www.minoritet.se.

Om den romska flaggan

Det röda hjulet symboliserar vandringen från Indien och romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen och den gröna färgen jorden.