Kontroll av strandskyddsbrott på Västkusten

Länsstyrelsen kommer att kontrollera strandområden på bred front under Tillsynsveckan, som pågår 7-11 april, och leta efter olagliga byggnader och anläggningar. Fokus blir på Västkusten i Tjörn, Tanum och Strömstad.
Kustbild med klippor, blommor och hav

– Vi kommer också att samarbeta med de tre kommunernas egna tillsynshandläggare under veckan och bland annat ge praktisk vägledning i tillsyn och en injektion åt deras eget tillsynsarbete, säger Kristina Höök Patriksson, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Strandskyddstillsyn är viktigt för att stävja otillåtna byggen som hindrar allmänheten och som skadar viktiga livsmiljöer för växter och djur i strandområden. Tillsynen är också viktig för att upprätthålla legitimiteten för strandskyddet. Både kommunerna och Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera strandskyddsområdena. Länsstyrelsen och kommunerna samarbetar och Länsstyrelsen vägleder kommunerna i tillsyn.

– På Västkusten är bebyggelseexpansionen intensiv. En del av det som byggs är tyvärr inte lagligt. Därför vill vi särskilt fokusera på Västkusten genom att besöka flera strandområden under samma vecka, säger Kristina Höök Patriksson.   Länsstyrelsen kommer att sammanställa resultatet av tillsynsveckan i en rapport och arbeta vidare med enskilda tillsynsärenden som kan komma att upptäckas.  

Det finns möjligheter för media att följa med på tillsyn av strandskydd.

Läs mer i listan över tillsynsbesök 7-11 april

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88