Många företag följer inte penningtvättslagen

Det är fortfarande många företag, som omfattas av penningtvättslagen, som inte anmält sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Dessutom är det flera företag som inte vet vilka krav som ställs på dem enligt lagen.
Bild på upphängda sedlar på ett klädstreck

När pengar från brottslig verksamhet omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet kallas det för penningtvätt. Det kan röra sig om pengar från narkotikahandel, människosmuggling, skattebrott med mera.  

Sedan 2009 finns penningtvättslagen. Regeringen föreslår nu en effektivare kriminalisering av penningtvätt från 1 juli i år för att ytterligare försvåra för ekonomisk och organiserad brottslighet.  

Länsstyrelsen har enligt penningtvättslagen tillsyn över bland annat redovisningskonsulter, skatterådgivare, vissa oberoende jurister och verksamheter som säljer varor mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar 15 000 euro. Nyligen gjordes utskick till 2 500 av dessa företag som resulterade i cirka 1 300 nya tillsynsobjekt. Det finns dock flera företag, som inte ingick i utskicket, som fortfarande inte är anmälda till Bolagsverket register mot penningtvätt.  

Under vårens tillsynsvecka, 7-11 april, kommer Länsstyrelsen Västra Götaland att vandelspröva företag och företagsledare samt kontrollera företags kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt vid tillsynsbesök. Vandelsprövning innebär att en persons lämplighet prövas. Praktiskt går det till så att kontroll görs av fysiska och juridiska personer gentemot olika myndighetsregister, t.ex. Skatteverket, Polisen och Kronofogdemyndigheten.  

– Vi kommer att vandelspröva ett 100-tal företag och företagsledare. Dessutom kommer vi att granska att ett 20-tal företag har kundkännedom och åtgärder för att motverka penningtvätt. På det viset vill vi förebygga att företag utnyttjas för penningtvätt, säger Karl Velander och Sophia Wallmark på Länsstyrelsen Västra Götaland.  

Läs mer om Länsstyrelsens arbete för att motarbeta penningtvätt

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88