Länsstyrelsen satsar extra på tillsyn 7-11 april

Under vecka 15 genomför Länsstyrelsen i Västra Götaland omkring 300 tillsynsaktiviteter i länet. Strandskydd, penningtvätt, havsöringsfiske, hästkliniker och tillgängliga byggnader tillhör de områden som kommer att kontrolleras extra.
Strandskyddet ska kontrolleras extra noga av Länsstyrelsen under vecka 15. Foto: Länsstyrelsen

– Tillsynsveckan syftar till att öka kunskapen om Länsstyrelsens viktiga roll som tillsyns- och kontrollmyndighet, säger Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsenheten och ansvarig för Tillsynsveckan. Under året organiserar Länsstyrelsen två tillsynsveckor, en på våren och en på hösten, som ett komplement till den löpande tillsynen. Under vårens Tillsynsvecka fokuseras på följande tillsynsområden:

  • Fisketillsyn längs kusten i samband med havsöringsfisket
  • Tillsyn av strandskyddsområden
  • Länsstyrelsens tillsyn inom penningtvätt
  • Tillsyn av hur djurhälsopersonal följer gällande lagstiftning
  • Uppföljning av byggnadsnämndernas arbete med tillgänglighet
  • Tillsyn av kommunernas verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor

Media har möjlighet att följa med på tillsynsbesök!

Läs mer i listan över tillsynsbesök 7-11 april

FAKTA

Länsstyrelsen bedriver tillsyn för att se till att lagar och förordningar följs. Det är i grunden en demokratifråga. Medborgarna ska kunna vara förvissade om att deras intressen tas tillvara. Likaså ska tillsynen säkerställa lika behandling inför lagen samt säkerställa konkurrens på lika villkor.

På Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobbar ungefär 180 personer med tillsyn inom ett trettiotal olika områden. Vi samarbetar även med Polisen, länets kommuner, tullen, länsstyrelser i andra län med flera.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88