Bostadsbyggandet tar ofta för lång tid

Tillväxtkommunerna i länet borde ha en större planreserv. Utbyggnaden är dessutom för långsam.
- Aktörerna måste arbeta för att korta tiden till tak över huvudet. Det planeras för och byggs nya bostäder, men det är inte tillräckligt, säger Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Flygbild

Bostadsmarknaden i länet är kärv, särskilt bekymmersamt är det i tillväxtkommunerna. Bostadsbyggandet når inte upp till kommunernas mål. Svårigheterna slår särskilt mot människor med svagare inkomster.  

Länsstyrelsen har i en ny studie funnit flera bromsklossar i kommunernas arbete för att få fram fler bostäder. Studien visar exempelvis att en del kommuner inte har tillräckligt med kunskap om egen mark avsatt för bostadsbyggande.

- Det rimmar givetvis dåligt med ambitioner om tillväxt och högt ställda bostadspolitiska mål, säger Andreas Lidholm.  

I Göteborgsregionen har det visat sig att planreserven är för liten. Här är bostadsbehoven stora och byggherrar och entreprenörer skulle ges fler möjligheter. Länsstyrelsen menar också att tiden från projektstart till färdigt boende måste kortas. Tio år, som det kan röra sig om i en del fall, är en orimligt lång tid.  

Även boendeplanering och riktlinjer för bostadsförsörjning måste bli bättre i kommunerna. Kommunerna bör bli bättre på att samverka med aktörerna för att få fram den produkt som efterfrågas.

- Kommunerna har tagit fram en hel del planer, men nu krävs nästa steg. Och det är genomförande, säger Andreas Lindholm.  

De tio kommunerna i studien är i flertalet fall så kallade tillväxtkommuner med bostadsbrist. De tio är: Göteborg, Kungälv, Härryda, Mölndal, Partille, Borås, Strömstad, Skövde, Uddevalla och Trollhättan.

Läs hela rapporten om obebyggda byggrätter


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21