Nytt nummer av Jordbiten

Jordbiten ges ut av Länsstyrelsens landsbygdsenhet. Temat i senaste numret är Samverkan.
Omslag av Jordbiten nr 1 2014

I årets andra nummer kan du bland annat läsa om det nya Landsbygdsprogrammet, flyghavre och skötsel av slåtterängen. 

 

Läs mer i Jordbiten nummer 2 2014