Stora Bommens bro blir inte byggnadsminne

Länsstyrelsen avslår ansökan om att förklara Stora Bommens bro – även känd som Osthyveln – i Göteborg som byggnadsminne. Den drygt 150 år gamla bron är av stort historiskt värde, men behöver rustas upp och kan komma att flyttas efter att den nya tågtunneln Västlänken är klar.
Bild på bron "Osthyvevln". Foto: Wikipedia

Industrihistoria i Väst har ansökt om att förklara Stora Bommens bro som byggnadsminne, med motiveringen att den har en historisk förankring i området och vittnar om Göteborgs utveckling.

Länsstyrelsen anser att även om bron på ett tydligt sätt visar godsjärnvägens betydelse för hamnverksamheten och har ett högt miljö- och industrihistoriskt värde saknas förutsättningar för att förklara bron som byggnadsminne. Målsättningen är att bevara Stora Bommens bro i ursprungligt läge som gång- och cykelbro till dess att ny spårväg längs Södra älvstranden, den så kallade ”Operalänken”, kan realiseras vilket kan ske först efter det att pendeltågstunneln Västlänken är klar. Bron måste då, med stor sannolikhet, flyttas från ursprungligt läge.

Den nya spårvägen är en del av samverkansprojektet K2020 inom Göteborgsregionens kommunalförbund, där ett antal kommuner i samarbete med Västtrafik och Trafikverket vill fördubbla antalet kollektivtrafikresor inom Göteborgsområdet fram till år 2025.

Bron har kommit att kallas Osthyveln av resenärer med sightseeingbåtarna ”Paddan” på grund av dess väldigt låga höjd och är Göteborgs första svängbro. Idag används den till gång- och cykeltrafik men var ursprungligen en järnvägsbro för hamnbanans godsjärnväg över Stora Hamnkanalen. Namnet Stora Bommen kommer från tiden då en fällbom fanns vid inloppet som lyftes bort av tullbetjänterna när båtar passerade. Bommen togs sedan bort efter att den öppningsbara bron kom på plats men namnet lever kvar.