Nya regler inför havsöringspremiären

En högtid för alla sportfiskare! Havsöringspremiären den 1 april. Från och med den 7 mars gäller nya regler för öring- och laxfiske i Kattegatt och Skagerrak.
Bild på havsöring

Sportfiske efter havsöring är populärt och lockar årligen tiotusentals sportfiskare på Västkusten. De nya fiskereglerna från 7 mars innebär:

  • Fångstbegränsning vid fiske med handredskap: två öringar eller laxar per fiskare och dygn. 
  • Fiske efter lax med nät är förbjudet inom vattenområden djupare än 3 meter.
  • Vid fiske med fasta redskap som i någon del är högre än 1,5 meter ska lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt genast släppas tillbaka. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen att fiska med fasta redskap.
  • Särskilda regler gäller för fiske i Svinesund och Idefjorden.

Det finns mer än 200 vattendrag med havsöring i länet. Under 2010-2012 har dock tätheten av öringungar minskat. Syftet med de nya reglerna är att ge förutsättningar för att öka antalet lekande fiskar. Det är Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som beslutar om nya fiskeregler. En av Länsstyrelsens uppgifter är att se till att reglerna efterlevs genom en effektiv fisketillsyn. I samband med premiären har Länsstyrelsen en förstärkt tillsyn i samarbete med Sjöpolisen.

Förra årets fisketillsyn resulterade i 235 polisanmälningar om misstänkt brott mot fiskerilagstiftningen. Dessa brott kan ge böter eller fängelse. Om du misstänker brott mot gällande regler – kontakta Polisen, Kustbevakningen eller Länsstyrelsen.

På Sportfiskemässan i Stockholm nyligen lanserades webbplatsen svenskafiskeregler.se. Sidan är ett samarbete mellan landets länsstyrelser, HaV och Jordbruksverket. Via kartfunktionen på webbsidan kan du hitta vilka fiskeregler som gäller i just det område du tänkt fiska i.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88