Unga hade workshop om nya landsbygdsprogrammet

Ett nytt landsbygdsprogram ska snart se dagens ljus. Vad förväntar sig den nya generationen lantbrukare av kommande programperiod? Vilka behov och förhoppningar finns hos dem? Under en workshop träffades unga tjänstemän och unga lantbrukare från länet för att diskutera dessa frågor.
Unga lantbrukare och tjänstemän gnuggar geniknölarna under workshopen i Vara. Foto: Åsa Jellinek

Den 31 januari samlades unga tjänstemän från olika enheter på Länsstyrelsen i Västra Götaland och unga lantbrukare från olika delar av länet på Vara Folkhögskola för en workshop om det nya landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen ser de unga lantbrukarna som en viktig målgrupp inom kommande landsbygdsprogram. Syftet med dagen var att ge dem utrymme att diskutera och framföra vilka behov och förhoppningar de har inför den nya programperioden. Dagen gav också möjlighet att utöka sitt kontaktnät, både med andra unga lantbrukare och med tjänstemän på Länsstyrelsen.   

En fullspäckad dag

Under dagen varvades föreläsningar med diskussioner. Deltagarna fick bland annat information om hur långt arbetet med det nya landsbygdsprogrammet har kommit. En gästföreläsare från Swedbank gick igenom vad man ska tänka på när man vill ansöka om lån och hur kontakten med banken fungerar.  

Behov inför framtiden

I diskussionsövningarna låg fokus på kompetensutveckling, företagsverksamhet och kontaktnät. För att kunna erbjuda de unga lantbrukarna relevant kompetensutveckling behöver Länsstyrelsen veta vilken kunskap som efterfrågas, när på året kurser bör ges och i vilken form. Kurser med hög kvalitet, mer produktionsinriktad rådgivning, att få träffas i erfarenhetsgrupper och att utbildning ska vara riktad till och anpassad för just unga lantbrukare, var sådant som lyftes fram i diskussionerna.  

Vad gör företag lönsamma? Vilka utmaningar står man inför som ung ny företagare? Deltagarna menade att det är viktigt att ha kompetens, omvärldsintresse, strategi och rätt inställning för att lyckas. Att ha ett bra kontaktnät ger möjligheter att utvecklas, få nya idéer och hitta likasinnade.  

Investeringsstödet ses som en viktig förutsättning för att som ung lantbrukare kunna komma igång med sin verksamhet. Det fanns många idéer kring vad man borde kunna få investeringsstöd för, bland annat markvårdsåtgärder, energieffektivisering, byggnader och bättre maskiner.  

Tillgänglighet är viktigt

I diskussionerna framkom också att de unga lantbrukarna önskar en närmare kontakt med myndigheter som Länsstyrelsen och att tillgängligheten är viktig. När behovet att nå myndigheten är som störst, till exempel under perioden då SAM-ansökan ska in, vill man kunna få hjälp och svar på sina frågor även efter kontorstid.

Länsstyrelsen tar med sig de tankar och idéer som framkom under dagen och hoppas kunna omsätta dem i det nya landsbygdsprogrammet.  

Text: Maria Solheim