Nytt nummer av Länsfokus

Årets första nummer av Länsfokus har lämnat tryckpressarna. Den innehåller en rad artiklar som rör vatten på olika sätt – om fyrar, strandskydd, översvämningskartor och Vänerns vatten till exempel.
Framsida Länsfokus nr 1 2014

Den nya tidningen innehåller också artiklar om höga radonhalter i bostäder, arbetet med Västsvenska paketet, jämställd service och kommunernas flyktingmottagande med mera. Med andra ord – många artiklar som visar Länsstyrelsens breda verksamhet.

Länsfokus nr 1 2014