Repslagarbanan i Älvängen åter i full längd

I arbetet med att bevara värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen nyligen beviljat ett bidrag på en miljon kronor för att rusta upp Sveriges längsta repslagarbana med bro över Grönån i Älvängen i Ale kommun.
Repslagarmuseet. Foto från www.repslagarbanan.se

Den 270 meter långa repslagarbanan längs med Göta älv i Älvängen är ett byggnadsminne som idag förvaltas av det välbesökta Repslagarmuseet. Efter en besiktning av de snart 100 år gamla lokalerna kom Länsstyrelsen Västra Götaland, i samråd med Ale kommun och Repslagarmuseet, fram till att vissa delar skulle renoveras. I den norra änden finns en höj- och sänkbar broanordning som är en förlängning av byggnaden och en väsentlig del av byggnadsminnet. Däcket, och andra delar av bron som varit i dåligt skick, har tidigare rivits och behöver nu rustas upp. Även en förstärkning av bottnen till repslagarbyggnaden kommer att göras för att stabiliteten i byggnaden ska bevaras för framtiden.

Repslagarbanans lokaler i Älvängen uppfördes 1917 av Hugo Carlmark i företagsnamnet P.A. Carlmarks Repslageri efter fadern och var Sveriges äldsta och största repslageri under sin tid. Den största delen av verksamheten bestod av tillverkning av tågvirke som användes till bland annat ostindiefararen Götheborg. Lokalerna, som idag ägs av Ale kommun, togs 1996 över av Repslagarmuseet. Samma år förklarades även byggnaden med inventarier som byggnadsminne. Den drivs idag av den ideella föreningen Bevara Repslagarbanan som ansvarar för anläggningens drift.