Så ska Västra Götaland bli mer jämställt

Många bäckar små gör en stor å. Det gäller i högsta grad för jämställdhetsarbetet. I en debattartikel med anledning av lanseringen av strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017 utpekas några områden som vi gemensamt behöver jobba med i länet.

Vi ska arbeta mer för ekonomisk jämställdhet, jämställd hälsa och för att våld i nära relationer ska upphöra. Det är några av de punkter som ingår i den avsiktsförklaring som Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen i dagarna skickar ut till myndigheter, kommuner och andra aktörer i länet. En avsiktsförklaring om vad vi tillsammans kan göra för ett mer jämställt Västra Götaland. Landshövding Lars Bäckström och regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson uppmanar i den debattartikel som gått ut till regionala tidningar: ”Låt oss alla tillsammans bli en del av lösningen”. Läs mer i debattartikeln i Västgöta-Tidningarna.

Göteborgs Fria Tidning har skrivit en längre artikel utifrån strategin och intervjuat Ulrika Helldén, jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen Västra Götaland. Läs mer i artikeln ”Så ojämställt är Västra Götaland

Läs hela strategidokumentet: Länsstrategi för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2014-2017