Extremt sällsynt lav skyddad

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Högalidsberget i Uddevalla kommun. Här finns den enda kända svenska växtplatsen för atlantisk vårtlav.
Lars Arvidsson studerar vårtlaven. Foto: Svante Hultengren

Atlantisk vårtlav trivs där det är en hög och jämn luftfuktighet. Den vill ha smala stammar av hassel, rönn, ek eller asp att växa på. Arten har en starkt oceanisk utbredning och förekommer i västra Norge, de västligaste delarna av Brittiska öarna, Madeira och västra Nordamerika. Men i Sverige har den påträffats endast vid Högalidsberget några kilometer öster om Ljungskile.

– När jag fann laven 1997 trodde jag att det var en mycket sällsynt, men i Sverige tidigare påträffad, art som heter barkvårtlav. Men efter noggrannare efterforskningar visade det sig vara en ännu större raritet – nämligen atlantisk vårtlav (Pyrenula occidentalis). En art som aldrig tidigare påträffats i Sverige, säger Svante Hultengren från Stenungsund, en av landets främsta experter på lavar.

Nu är alltså lokalen skyddad som naturreservat.


 Kontakta oss

Svante Hultengren
Lavexpert
0705-38 45 24