Flera fina fasader får bidrag

Länsstyrelsen har i dagarna tagit beslut på drygt 800 000 kronor för att vårda värdefulla kulturmiljöer i länet. De som fått bidrag till renovering är Rydals fabriker, Torpa stenhus och en stuga i Äskegärde som sköts av Sveriges äldsta kvinnliga gymnastikssällskap.
Källa: Folkrörelsernas arkiv i Göteborg

I arbetet med att värna kulturarvet för framtiden ges Rydals fabriker i Marks kommun bidrag att fortsätta fasadrenovering. På Torpa stenhus i Tranemo kommun kommer en avslutande fasadrenovering och fönsterrenovering att ske. Medlemmarna i Gymnastiksällskapet Sköldmöns i Härryda kommun har fått bidrag till att måla och renovera sin sportstuga. Stugan sköts av Sveriges äldsta kvinnliga gymnastiksällskap.  

Läs mer om Länsstyrelsens bidrag till byggnadsvård