130 hektar frivilligt naturskydd i Dalsland

Försöket med frivilligt naturskydd i Dalsland har hittills resulterat i 130 hektar skyddad skog. Försöket kallas för Komet och drivs av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.
Foto från Naturreservatet Torstjärnskogen

År 2010 startade Komet i fem områden i landet; Västerbottens kustland, södra Hälsingland, Dalsland, Kronoberg län samt östra Skåne. Programmet är en försöksverksamhet under fem år. Det hela går ut på att skogsägare hör av sig till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen och tipsar om skyddsvärd skog på sin mark. Nu har fyra av de fem åren gått och i Dalsland har 140 markägare hört av sig. Hittills har där 40 områden naturskyddats omfattande totalt 130 hektar. Skyddsformerna varierar mellan naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Sammanlagt har markägarna fått drygt 10 miljoner kronor i ersättning för detta.

– Vi tycker att Komet är positivt, skapar engagemang och intresse hos skogsägare och gynnar det framtida naturvårdsarbetet, säger Katarina Johnsson på Södra Skogsägarna som ingår i projektets marknadsföringsgrupp tillsammans med LRF.

– LRF ser positivt på att markägaren är den drivande partnern i om dennes mark ska avsättas för naturvård inom Komet. För LRF:s medlemmar är det en central fråga vad gäller naturvårdspolitiken, säger Robert Larsson.

Det finns både positiva och negativa sidor av Kometprogrammet menar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

– Det mest positiva är att skogsägarnas intresse för naturvård tillvaratas, säger Bengt Skalstad som samordnar Komet på Skogsstyrelsen.

Tord Wennerblom på Länsstyrelsen instämmer, men inflikar att varje enskilt område som skyddas inom Komet gärna skulle vara lite större, vilket ut biologisk synvinkel är en fördel.

 


 Kontakta oss

Bengt Skalstad
Skogsstyrelsen
0522-64 57 04
0703-78 56 18
bengt.skalstad@skogsstyrelsen.se
 

Tord Wennerblom
Länsstyrelsen
010-224 54 55
tord.wennerblom@lansstyrelsen.se
 

Katarina Johnsson
Södra Skogsägarna 
0734-28 07 98  

Robert Larsson
LRF 
0522-64 25 41 

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88