Jämställdhetsarbete i länet

Jämställt Västra Götaland 2014-2017 är en plattform som nu lanseras för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har tagit fram en gemensam jämställdhetsstrategi för länet.
Bild på Jämställdhetsstrategins framsida

För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbete behöver vi gemensamt lyfta goda exempel, skapa likvärdighet i länet och möjliggöra samordning och erfarenhetsutbyte. I dagarna går strategin ut till nyckelaktörer i länet tillsammans med en avsiktsförklaring. Syftet är att aktörerna ska ansluta sig till arbetet, bland annat genom att ta fram en lokal handlingsplan med strategin som bas.  

Vår gemensamma strategi, Jämställt Västra Götaland 2014-2017, är uppdelad i tre övergripande temaområden:  

  1. Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
  2. Makt och hälsa
  3. Makt och mäns våld mot kvinnor  

Läs hela strategidokumentet: Länsstrategi för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2014-2017