Länets kommuner uppmanas delta i arbete mot langning 2014

Att begränsa tillgängligheten av alkohol till ungdomar är en viktig fråga i Västra Götaland. Nu har Länsstyrelsen skickat inbjudan till kommunerna i länet att vara med i årets satsning mot langning.
Snitt av foldern Arbete mot langning 2013 - så blev det

– I år ser vi fram mot att alla länets 49 kommuner kommer med i det gemensamma arbetet mot lagning av alkohol i länet, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Under förra året deltog 44 av kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen, folkhälsoenheten i Skaraborg och Länsnykterhetsförbundet i arbetet mot langning. De kommuner som inte deltog 2013 var Öckerö, Strömstad, Dals-Ed, Mellerud och Essunga.

– Bioreklam, trafikreklam och åtskilliga kommunala aktiviteter gjordes under förra året. Det bidrar till att föräldrar, och unga vuxna, uppmanas att vara med och ta ansvar och inte förse minderåriga med alkohol, säger Ulrika Ankargren, länssamordnare för drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen.

Senast i slutet av mars ska kommunerna svara om de kommer att vara med i årets satsning.

Läs mer om Arbete mot langning 2013 – så blev det


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88