Länsstyrelserna har granskat kameraövervakning i gallerior och köpcentrum

Under 2013 har 19 länsstyrelser granskat 116 gallerior och 693 butiker i hela landet – totalt 809 objekt. Av dessa har 327 fått någon typ av anmärkning.
Bild på övervakningskamera. Foto: Ida Edgren

De flesta anmärkningarna gäller otillåten kameraövervakning i eller utanför butiker. Ett stort antal butiker följer inte heller reglerna för skyltning. I Västra Götalands län är det gallerior i Göteborg, Uddevalla, Strömstad, Lidköping och Skövde som granskats.

– I vårt län är utfallet bra. Vi har hittat få allvarliga felaktigheter. I de fall där vi fann anledning att anmärka på kameraövervakningen har de ansvariga åtgärdat felen, säger Ingemar Sunnerdahl på rättsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Resultatet av länsstyrelsernas tillsyn visar att det är viktigt att fortsätta granska kameraövervakningen av landets gallerior och butiker. Syftet med tillsynen är att se till att de lagar som beslutats av riksdagen följs och att reglerna är lika för alla. Övervakning i butik får ske efter anmälan hos länsstyrelsen.  

Resultatet av 2013 års tillsyn har rapporterats in till Länsstyrelsen i Norrbotten som sammanställt. Läs mer i rapporten: Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013  

Kontaktpersoner

Kameraövervakning i Västra Götaland
Ingemar Sunnerdahl
tel. 010-224 54 80  

Rapporten i sin helhet 
Maria Leijon
Länsstyrelsen Norrbotten
tel. 010-225 53 50