Årås – nytt naturreservat i Ulricehamn

Länsstyrelsen har beslutat att skydda ett 30 hektar stort område med lövskog och betesmarker intill den vackra kulturhistoriska miljön kring Årås säteri och kvarn vid sjöarna Jogen och Vållern i Ulricehamns kommun.
Årås kvarn. Foto: Catharina Larsson

Årås säteri har anor från 1400-talet och den gamla bruksmiljön har satt sin prägel på området. Säteriet ligger, tillsammans med den gamla kvarnen och andra kulturhistoriska byggnader, vid ån Tidan och de båda sjöarna Jogen och Vållern. Här ordnas bröllop och konferenser och på sommaren är det café i den renoverade kvarnen.

Den kulturhistoriskt intressanta miljön omges av lövskogar och betesmarker med gott om gamla, grova lövträd. Många hotade arter har de gamla träden som sin livsmiljö. För att hålla området öppet betas det varje år av får och nötdjur.

Från kvarnen utgår två vandringsleder som tar besökaren genom de vackra omgivningarna. Vid sjöarnas stränder kan man bada, fika och njuta av utsikten.

– Årås är en pärla som är väl värd ett besök. Ett naturreservat där natur och kultur går hand i hand, säger Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsen.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88