Mycket höga flöden i Upperudsälven

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Upperudsälvens sjösystem i Dalsland.

I sjön Lelången ökar vattenståndet under de närmaste dagarna. Detta kommer att ge upphov till höga flöden i Bengtsfors och nedströms Bengtsfors. Länsstyrelsen har varit i kontakt med berörda aktörer och följer läget genom regelbundna rapporter över vattennivåerna.

Mer information hos SMHI