Nu vet vi mer om cannabis

Tillsammans med länsstyrelserna i de tre storstadslänen och CAN bjöd Statens folkhälsoinstitut in till Nu vet vi mer – en nationell konferens om insatser mot cannabis. Nu finns referat av föredragen samlade i en rapport.

Över 300 personer – från skola, socialtjänst, behandlingsverksamheter, frivilligorganisationer, Polisen med flera – kom och tog del av kunskap och erfarenheter som tagits fram inom ramen för de senaste årens satsning mot cannabis.

Statens folkhälsoinstitut fick särskilda medel för att 2011–2014 genomföra en nationell satsning mot cannabis. Det resulterade i 10 projekt med fokus på utbildning och att ta fram kunskapsunderlag. Under 2012 förändrades uppdraget något och inriktades på att ställa samman forskningsresultat och utvärderingar av insatser mot narkotikamissbruk.

– Faktum är att det aldrig genomförts så utbildningar om cannabis som under 2012. Det har också tagits fram en mängd kunskapsmaterial, allt från vetenskapliga artiklar till filmer, säger Pi Högberg, chef för enheten för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel på Statens folkhälsoinstitut.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit initiativ till en regional mobilisering mot cannabis. På Länsstyrelsens webb finns samlat filmade föreläsningar, dokumentationer och kunskapsöversikter. Det finns även möjlighet att ladda ner eller beställa material. www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/cannabis

Läs mer i rapporten Nu vet vi mer - nationell konferens om insatser mot Cannabis