Omsätt erfarenheter i metoder för integration på landsbygden

Det finns gott om exempel på lyckade projekt som bidrar till att utrikesfödda får sysselsättning på landsbygden. Det är viktigt att omsätta dessa erfarenheter i metoder för att kunna arbeta långsiktigt med integrationen på landbygden. Det skriver Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket, i sin gästkrönika på temat ”Arvtagare och nyskapare”.
Illustration: Rebecca Elfast

Nils Lagerroth arbetar på Landsbygdsnätverkets kansli. Landsbygdsnätverket ska samla nationella aktörer för att kunna genomföra landsbygdsprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt. Länsstyrelsen har bjudit in Nils att dela sina tankar i vår temaserie ”Arvtagare och nyskapare”.

Läs gästkrönikan av Nils Lagerroth

Under 2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Genom stöd och bidrag ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsens uppgift är att se till att programmet gör så stor nytta som möjligt i vårt län.