Askkoppar och fimpar på rökfria skolgårdar

Skolgårdar ska vara rökfria. Länsstyrelsen har granskat skolgårdar i länets alla 49 kommuner för att se om förbudet följs. Resultatet visar att rökning förekommer på 18 procent av högstadieskolorna och på 71 procent av gymnasieskolorna.

Det finns flera miljöer som är rökfria enligt lag – exempelvis skolor och skolgårdar. Där gäller rökförbud dygnet runt, året runt. Förbudet gäller elever, lärare, skolpersonal och andra vuxna.  

Under hösten 2013 besökte Länsstyrelsen 119 skolgårdar (68 högstadie- och 51 gymnasieskolor) i länets samtliga 49 kommuner. Enligt tillsynshandläggare Miia Vuolama ger kartläggningen en bra bild av situationen i länet eftersom skolor från alla kommuner är representerade i undersökningen.  

Resultatet visar att rökning förekommer på 18 procent av högstadieskolorna och på 71 procent av gymnasieskolorna.   Enligt Miia Vuolama behövs fler åtgärder för att vi ska få helt rökfria skolgårdar. Några åtgärder är enkla. Exempelvis att ta bort askkoppar och sätta upp tydliga skyltar.

– Det är viktigt att skapa och följa upp en tobakspolicy på skolan. Kommunerna ska ha tillsyn på skolgårdarna och måste ha en effektivare tillsyn av tobakshandlare, menar Miia Vuolama.  

Länsstyrelsen kommer att följa upp resultatet i granskningen.

Läs mer i rapporten Rökfria skolgårdar – finns det? Kartläggning av rökning på skolgårdar i Västra Götalands län


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88